Μότο Χρήστος - Φυροπόταμος, Μήλος
Μότο Χρήστος Enduro Μοτοσικλέττα - Φυροπόταμος, Μήλος
Μότο Χρήστος - Αμμουδαράκι, Μήλος
Μότο Χρήστος - Πολλώνια, Μήλος
Μότο Χρήστος - Πολλώνια, Μήλος