Άδεια οδήγησης τύπου Α είναι απαραίτητη γιά σκούτερ/εντούρο και γουρούνα 50κ.ε.

Άδεια οδήγησης τύπου Β είναι απαραίτητη γιά σκούτερ/εντούρο και γουρούνα 150κ.ε./200κ.ε./300κ.ε.

Διεθνής άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη γιά επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.