Περίοδος


Μοντέλο

Χαμηλή

1η Απριλίου - 14 Ιουνίου
και
15 Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου

Μέση

15 Ιουνίου - 9 Ιουλίου
και
1 Σεπτεμβρίου - 14 Σεπτεμβρίου

Υψηλή

10 Ιουλίου - 31 Αυγούστου

Σκούτερ Piaggio 50κ.ε.

€12

€15

€22

Σκούτερ Kymco 80κ.ε

€14

€18

€25

Σκούτερ 125κ.ε

€15

€20

€30

Σκούτερ 150cc-200κ.ε

€20

€25

€35

Εντούρο 125κ.ε

€15

€20

€30

Γουρούνα 50κ.ε

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Γουρούνα 150κ.ε

€25

€30

€40

Γουρούνα 170cc-200κ.ε

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Γουρούνα 300κ.ε

€40

€45

€55

Γουρούνα 450κ.ε

€50

€60

€70

Παρακαλείστε να σημειώσετε: Για όλες τις κρατήσεις άνω των 7 ημερών ισχύει έκπτωση 10%.
Κράτηση
Κράτηση